Zaprojektuj plakat promujący Igrzyska Olimpijskie

Dołącz do grupy na Telegramie

Klub Olimpijczyka przy Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Terespolu ogłasza Powiatowy Konkurs Plastyczny „Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio”. Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej.

Plakaty towarzyszące Igrzyskom, to olimpijska tradycja. Towarzyszą sportowym rozgrywkom od Igrzysk Olimpijskich 1912 r., w Sztokholmie. XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie zostaną rozegrane od 24 lipca do 9 sierpnia 2020 r. w stolicy Japonii – Tokio.

Zapraszamy dzieci i młodzież – pasjonatów sztuk plastycznych do udziału. Stawiamy na waszą kreatywność – jedyna wskazówka, to zgodność z szeroko pojętą tematyką olimpijską. Postawcie na kolory symbolizujące Japonię i jego mieszkańców. Można  wykorzystać symbole olimpijskie, można też zdecydować się na abstrakcję.

Regulamin konkursu.

I Cele konkursu:

 • upowszechnianie idei olimpijskiej,
 • pogłębienie wiedzy o letnich igrzyskach olimpijskich,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży Igrzyskami, 
 • promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym,
 • rozwijanie kreatywności, umiejętności plastycznych i twórczej wyobraźni,
 • wyszukiwanie i promocja utalentowanych plastycznie uczniów.

II Zasady uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bialskiego,
 • zadaniem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu o tematyce sportowej,
 • format pracy A-3, A-4,
 • preferowane techniki: wycinanka, rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, grafika, grafika komputerowa,
 • zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora,  szkołę i klasę oraz numer telefonu do szkoły lub opiekunów,
 • w konkursie uczestniczą prace będące tylko i wyłącznie wynikiem samodzielnej twórczości ucznia.

III Kryteria oceny prac konkursowych:

 • zgodność przekazu pracy z celem konkursu,
 • walory estetyczne i artystyczne,
 • pomysłowość i oryginalność pracy plastycznej.

IV Nagrody:

Prace oceniane będą w 3 grupach wiekowych:

 • szkoła podstawowa klasy I – IV
 • szkoła podstawowa klasy V – VIII
 • szkoły ponadpodstawowe

V. Sposób składania prac:
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie. Do pracy musi być dołączona informacja zawierająca:

 • imię nazwisko ucznia,
 • imię i nazwisko nauczyciela,
 • nazwę szkoły, klasę, numer telefonu,
 • pisemne oświadczenie, że praca jest oryginalnym dziełem autora.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jego autora, lub też jego rodziców w przypadku niepełnoletności, na wystawienie i reprodukcję pracy w środkach masowego przekazu i stronie internetowej Klubu Olimpijczyka wraz z podaniem imienia i nazwiska twórcy, szkoły i klasy.

Tylko pod tym warunkiem praca będzie kwalifikowana do konkursu. 

Prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi autorom.

Jury: Klub Olimpijczyka powoła jury złożone ze znawców sztuki w celu oceny prac w każdej grupie wiekowej.

Nagrody: Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie.

VI. Prace prosimy składać do 3.04.2020 r. osobiście, u nauczyciela wychowania fizycznego,  w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: Akademickie Liceum Ogólnokształcące, 21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 88. Decyduje data dostarczenia, a nie data stempla pocztowego!
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2020 r., podczas XIII Katyńskich Powiatowych Biegów Przełajowych w Terespolu („młody lasek”).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply