XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

23 lutego odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wręczenie odznaczenia państwowego „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
 5. Wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Terespol.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zakończenie obrad.

Poniżej transmisja Sesji Rady Miasta, początek (16:00, 23.02.2021):

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply