XXXIII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

18 stycznia odbędzie się XXXIIISesja Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie obrad.

Poniżej transmisja Sesji Rady Miasta, początek (16:00, 18.01.2021):

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply