XXVIII Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

12 października odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Terespol na lata 2021-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Terespol na lata 2021-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Terespolu.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply