XXVII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

W najbliższy czwartek, 26 sierpnia odbędzie się XXVII Sesja Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie 

międzysesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Terespol na rok szkolny 2021/2022:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Terespol i nadania jej statutu:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Terespol:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

14.Podjęcie uchwały rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały

15.Sprawy bieżące.

16.Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply