XXVI Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

W najbliższy czwartek, 29 lipca odbędzie się XXVI Sesja Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Informację o sesji znajdują się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
Terespol:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) debata publiczna nad raportem o stanie miasta d) podjęcie uchwały
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Terespol z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta na temat wykonania budżetu miasta za 2020 rok,
b) odczytanie wyrażonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia Miasta Terespol,
c) przekazanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Terespol i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Terespol z wykonania budżetu Miasta Terespol za 2020 rok,
Terespol, dn. 23.07.2021 r.
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok. a) wystąpienie Burmistrza Miasta
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej: a. wystąpienie Burmistrza Miasta,
b. dyskusja,
c. podjęcieuchwały
12.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
13.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Terespol.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
16.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta przeprowadzenia kontroli.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply