XXI Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

19 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXI Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol w trybie zdalnym.

Poniżej porządek obrad:

 • Otwarcie
 • Stwierdzenie quorum
 • Przyjęcie porządku obrad
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
 • Interpelacje i zapytania radnych
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2021 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2021 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Terespol w zakresie dożywiania” na lata 2020-2023
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok
 • Sprawy bieżące
 • Zakończenie obrad

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply