XX Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

12 października odbędzie się XX Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol.

Sesja rozpocznie się o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
                a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
                b) dyskusja,
                c) podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok:
                a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
                b) dyskusja,
                c) podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol:
                a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
                b) dyskusja,
                c) podjęcie uchwały
11. Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu:
                a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
                b) dyskusja,
                c) podjęcie uchwały
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply