XVI Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
fot: Pan Adam Jastrzębski

15 maja odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Terespol po dłuższej przerwie spowodowanej koronawirusem.

Sesja o tyle nietypowa, ponieważ odbędzie się w trybie zdalnym, a nie jak do tej pory w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej. Początek obrad Rady Miasta zaplanowano na godzinę 16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2020 rok.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID — 19 (wirusa SARS-CoV-2).
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.
 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

13. Sprawy bieżące

14. Zakończenie obrad

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply