XV Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
fot: Pan Adam Jastrzębski

W najbliższy czwartek (27 lutego) Radni Miasta Terespol po raz pierwszy w tym roku spotkają się, aby podejmować uchwały w sprawie miasta.

Początek Sesji Rady Miasta o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Terespolu. Link do transmisji na żywo zostanie udostępniony przez Urząd Miasta w dzień sesji.

Poniżej porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w formie stypendium uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Terespol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Terespol.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji znajdują się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply