XIX Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

10 września o godzinie 16:00 rozpocznie się XIX Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, sesje Rady Miasta wracają do swojej tradycyjnej formy. Radni spotkają się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie.
 • 2. Stwierdzenie quorum.
 • 3. Przyjęcie porządku obrad.
 • 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 • 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2021.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Terespol.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 18. Sprawy bieżące.
 • 19. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply