XIII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

Na dzień 27 listopada zaplanowano kolejną sesję Rady Miasta Terespol. XIII sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol rozpocznie się o godzinie 16:00.

Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wojska Polskiego 132. Link do transmisji wideo zostanie udostępniony w dniu sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Terespol na rok szkolny 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Terespol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. 
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji można znaleźć w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply