XII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

Na wtorek 5 listopada zaplanowano XII sesję Rady Miasta Terespol.

Sesja Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Tradycyjnie obrady Rady Miasta będą transmitowana w internecie za pośrednictwem strony Urzędu Miasta. Link do transmisji zostanie udostępniony na kilka godzin przed rozpoczęciem sesji.

Podczas sesji zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2020 rok:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2020 rok:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Terespol dotyczących realizacji projektu „Budżet obywatelski w Mieście Terespol na 2020 rok”:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Terespol :

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

16. Sprawy bieżące.

17. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji znajdują się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply