XI Sesji Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

8 grudnia 2020 o godzinie 16:00 rozpocznie się posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Terespol.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

Transmisja z posiedzenia rady transmitowania będzie poprzez kanał YouTube Gminy Terespol.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2021-2024;
 • w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2021 rok;
 • w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Podęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkówtransportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2021 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadaniawłasnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanieodpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłatypodwyższonej.
 6. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 7. Zakończenie obrad.

1 Trackback / Pingback

 1. XI Sesji Rady Gminy Terespol - transmisja na żywo - Terespol.net

Leave a Reply