X Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

Na 19 września zaplanowano X sesję Rady Miasta Terespol.Radni po raz siódmy spotykają się w tym roku, aby podejmować uchwały w sprawie miasta.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Zapisy wideo archiwalnych sesji Rady Miasta dostępne są na stonie magistratu pod adresem terespol.pl/rada-miasta/archiwalne-nagrania-sesji.

Poniżej porządek obrad sesji Rady Miasta:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka zo.o. w Terespolu na lata 2018 — 2021: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Terespol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Terespol: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Terespol na lata 2019-2023: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023: a) wystąpienie Burmistrza Miasta, b) dyskusja, c) podjęcie uchwały
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zakończenie obrad.

Informacja o sesji Rady Miasta znajduje się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply