Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

XXIX sesja Rady Miasta Terespol

30 listopada 2021 @ 16:00 - 18:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
                                                                                                   
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2022 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Terespol na 2022 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Terespolu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Terespolu.    
                                                                                                                
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Terespol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Terespol i nadania jej statutu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Terespol.

20.Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Terespol. 

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Terespol Panu gen. dyw. dr. Jarosławowi Gromadzińskiemu.

22.Sprawy bieżące.
                                                                                                                                                                                  23.Zakończenie obrad.

Szczegóły

Data:
30 listopada 2021
Godzina:
16:00 - 18:00

Miejsce wydarzenia

Bibliotek Miejska
Wojska Polskiego 132
Terespol, lubelskie 21-550 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply