Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XXII Sesja Rady Miasta Terespol

30 grudnia 2020 @ 16:00 - 18:00

Poniżej porządek obrad przeprowadzonych w trybie zdalnym:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Terespol na 2021 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów, Spraw Gospodarczych i Publicznych Rady Miasta Terespol na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Terespol na 2021 rok:
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Terespol na 2021 rok:
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok:
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok.
 19. Sprawy bieżące. 
 20. Zakończenie obrad.

 

Szczegóły

Data:
30 grudnia 2020
Godzina:
16:00 - 18:00

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply