Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

V sesja Rady Miasta Terespol

27 marca 2019 @ 16:00 - 18:00

V sesja rady Miasta Terespol

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok:
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol”:
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych z przydomową przepompownią ścieków na terenie Miasta Terespol:
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta Terespol dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasto Terespol:
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego:
14. Podjęcie chwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty:
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:
16. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa:
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Terespolu:
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
20. Wybór przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
21. Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
22. Sprawy bieżące.
23. Zakończenie obrad.

Szczegóły

Data:
27 marca 2019
Godzina:
16:00 - 18:00

Miejsce wydarzenia

Bibliotek Miejska
Wojska Polskiego 132
Terespol, lubelskie 21-550 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply