Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

IV Sesji Rady Gminy Terespol

30 września 2019 @ 15:00 - 17:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki  Zarządzania Konfliktem Interesów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
18. Pismo dotyczące świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Gminy Terespol w Punkcie Wyjazdowym Zespołów Ratownictwa Medycznego w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 18.
19. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
20. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych.
21. Zakończenie obrad.

Szczegóły

Data:
30 września 2019
Godzina:
15:00 - 17:00

Miejsce wydarzenia

Gmina Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, lubelski 21-540 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply