Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

IV Sesja Rady Gminy Terespol

27 czerwca 2019 @ 11:00 - 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie nagród za udział w konkursie „Piękne, bo bialskie”- XI edycja
  Gmina Terespol.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Raport o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 7. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2018
  wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  8 kwietnia 2019 r.  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 21. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 22. Zakończenie obrad.

Szczegóły

Data:
27 czerwca 2019
Godzina:
11:00 - 13:00

Miejsce wydarzenia

Gmina Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, lubelski 21-540 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply