Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

II Sesji Rady Gminy Terespol

21 grudnia 2018 @ 11:00 - 13:00

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
6.    Podjęcie uchwały w  sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet radnym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018.
10.    Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
– w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2019-2022;
– w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2019 rok;
– w   sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2019 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny  w   Gminie Terespol na lata 2019-2021”.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc mieszkańcom gminy Terespol w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
23.    Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
24.    Zakończenie obrad.

Szczegóły

Data:
21 grudnia 2018
Czas:
11:00 - 13:00

Miejsce

Gmina Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, lubelski 21-540 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz