Współpraca Miasta Terespol z Organizacją Proobronna Combat Alert

Dołącz do grupy na Telegramie
Urząd Miasta Terespol

W piątek 3 grudnia w Terespolu zostało podpisane porozumienie o współpracy Gminy Miasta Terespol z Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”. Dokument o wzajemnej współpracy  na następne lata podpisał Prezes  Zarządu Fundacji Marcin Korowaj oraz Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk.  Podczas konferencji na której dokonano podpisania dokumentów uczestniczył Poseł na Sejm  RP Dariusz Stefaniuk który zapewnił o wsparciu wspólnych przedsięwzięć  Gminy Miasta Terespol i Organizacji Proobronnej Combat Alert.

W ramach realizacji dwustronnej umowy proobronnej z Ministrem Obrony Narodowej, Marcin Korowaj – Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, 3 grudnia br., zakupił aktem notarialnym na terenie miasta Terespol grunty pod budowę ośrodka szkoleniowo-treningowego organizacji proobronnych i klas mundurowych współpracujących z resortem. Równolegle zostało podpisane porozumienie współpracy z Urzędem Miasta Terespol, co stanowi formalny początek współpracy, zmierzający do organizacji szkoleń ogólnowojskowych dla uczniów klas mundurowych i organizacji proobroonnych z Terespola i okolicy.

Będzie to kolejny ośrodek uruchomiony przez fundację Combat Alert, służący rozwijaniu umiejętności wojskowych i przygotowujący do pracy w służbach mundurowych. Obiekt będzie składał się z budynku magazynowego oraz rejonu szkolenia poligonowego z polem namiotowym i specjalną przestrzenią dydaktyczną. Uczniowie oprócz merytorycznego wsparcia, poprzez członkostwo w certyfikowanej organizacji proobronnej Combat Alert, otrzymają również nieodpłatnie indywidualne wyposażenie wojskowe. Pierwsza partia przekazania nieodpłatnego sprzętu wojskowego odbyła się we wrześniu br. kiedy to uczniowie odebrali 100 szt. hełmów kevlarowych, a szkoły 20 szt. profesjonalnych masek pełnotwarzowych. Obiekt po zakończeniu prac budowlanych, będzie w dyspozycji lokalnych struktur Oddziałów Terenowych Combat Alert, które liczą już ponad 120 osób. Pierwsze szkolenia na terenie zaplanowane jest na 12 grudnia br. Formalne oddanie do użytku Ośrodka Szkoleniowego na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” w Terespolu, przewidywane jest w ciągu 24 miesięcy. Fundacja do tej pory zainwestowała ponad 104.000 zł w budowę ogrodzenia, zabezpieczenie budynku i porządkowanie terenu. Równolegle na obiekcie prowadzone są prace w związku z planowanym odsłonięciem 13 grudnia 2021 r., pomniku ofiar stanu wojennego, ufundowanego przez członków Oddziałów Terenowych Combat Alert.

Nadzór nad Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” sprawuje Minister Obrony Narodowej. Fundacja współpracuje z 18 Dywizją Zmechanizowaną oraz Biurem ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, dzięki czemu zapewnia uczniom klas mundurowych szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jest jedną z nielicznych tego typu organizacji, która podpisała dwustronną umowę z Ministrem Obrony Narodowej, co zapewnia jej szerokie wsparcie w realizacji celów statutowych. Oprócz szkoleń rozwijających umiejętności wojskowe takie jak taktyka, strzelectwo czy medycyna pola walki, Combat Alert realizuje także inicjatywy patriotyczne jak organizacje uroczystości upamiętniających żołnierzy wyklętych oraz finansuje powstawanie pomników poświęconych ważnym postaciom z historii Polski. Do organizacji proobronnej mogą zapisać się również osoby niezwiązane z klasami mundurowymi, każdy mający obywatelstwo Polskie jest mile widziany, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: www.CombatAlert.com i czekać na kontakt oficera prowadzącego. Członkowie organizacji są wspierani przez MON, wysyłani na specjalne kursy wojskowe, otrzymują bezpłatnie wyposażenie wojskowe, są uprawnieni do poruszania się w mundurze WP, promowani w procesie rekrutacji do sektorów siłowych.

Urząd Miasta Terespol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply