VIII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

W najbliższy czwartek, 8 sierpnia odbędzie się VIII sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol.

Początek obrad zaplanowano na godzinę 16:00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu, przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Informację o sesji znajdują się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. „

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol”:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Terespol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania z Gminą Terespol:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
 • b) dyskusja,
 • c) podjęcie uchwały

17. Sprawy bieżące.

18. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply