VIII Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

27 grudnia Radni Miasta Terespol po raz ostatni spotkają się w 2019 roku, aby podejmować uchwały.

VIII Sesja Rady Miasta rozpocznie się o godzinie 16:00 w sali Konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132.

Tradycyjnie już obrady sesji Rady Miasta Terespol transmitowane będą w internecie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta. Informacja o transmisji zostanie udostępniona w dniu sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokolu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
  1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwaty
 11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Terespol na 2020 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. przedstawienie opinii komisji stalych,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza miasta w sprawie opinii,
  5. dyskusja
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej, Spraw Gospodarczych i Publicznych Rady Miasta Terespol na 2020 iok.
  1. wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwaty
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Terespol na 2020 rok.
  1. wystąpienie Przewodniczqcego Komisji:
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisj i Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta Terespol na 2020 rok.
  1. wystąpienie Przewodniczqcego Komisji:
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok.

 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokosci stawek optat za zajęcie pasa drogowego.

 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego piogiamu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 rok.

 1. wystąpienie Burmistrza Miasta,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały

18. Sprawy bieżące. 

19. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji Rady Miasta Terespol znajduje się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply