VII sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie

18 czerwca (wtorek) o godzinie 16:00 rozpocznie się VII sesja Rady Miasta Terespol.

Radni zbiorą się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego 132 by debatować według przyjętego porządku obrad.

W trakcie obrad odbędzie się debata publiczna nad Raportem o stanie miasta o którym pisaliśmy na naszym portalu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Terespol.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Terespol na 2019 rok.
10. Debata publiczna nad Raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Terespol.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Terespol z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu “Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Terespol na lata 2019 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Sprawy bieżące.
19. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji Rady Miasta znajduje się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

1 Trackback / Pingback

  1. VII sesja Rady Miasta Terespol - na żywo - Terespol.net

Leave a Reply