VII Sesja Rady Gminy Terespol – na żywo

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

30 grudnia Radni Gminy Terespol po raz ostatni w tym roku spotkają się na Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy rozpocznie się o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach, Piętro II, Sala Nr 32.

Sesje Rady Gminy Terespol można śledzić na żywo za pośrednictwem kanału w serwisie YouTube.

Transmisja na kanale YouTube Gminy Terespol:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
– w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2020-2023;
– w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2020 rok;
– w  sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
16. Zakończenie obrad.

Informacje o sesji Rady Gminy Terespol znajdują się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply