VI sesja Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

2 grudnia w Gminie Terespol odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Terespol.

Przebieg Rady Gminy Terespol będzie można śledzić za pośrednictwem kanału YouTube, gdzie znajdują się również zapisy wideo poprzednich sesji.

Początek sesji o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej nr.32 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kobylany.
 8. Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 11. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 12. Zakończenie obrad.

Informacja o sesji Rady Gminy znajduje się również w naszym kalendarzu wydarzeń.

1 Komentarz

Leave a Reply