V sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

27 marca o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej rozpocznie się V sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol.

Radni spotkają się po raz drugi w tym roku. Wśród ważniejszych punktów jakie będą omawiane podczas Rady Miasta znalazły się:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Terespol”:
  • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych z przydomową przepompownią ścieków na terenie Miasta Terespol:
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta Terespol dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Miasto Terespol:
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej oraz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:
  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
  • Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Terespolu

Jak zwykle posiedzenie Rady Miasta będzie można obejrzeć w internecie o czym poinformujemy tuż przed rozpoczęciem posiedzenia.

Pełen harmonogram posiedzenia rady znajduje się w naszym kalendarzu wydarzeń.

Aktualizacja

Oglądaj na żywo V Sesję Rady Miasta

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply