Trudniejszy przyjazd na zakupy do Polski

Dołącz do grupy na Telegramie

Od 2 stycznia zmieniły się przepisy wizowe które niewątpliwie mogą negatywnie wpłynąć na nasz region. Polskie placówki dyplomatyczne zaprzestały wydawania obywatelom Białorusi wiz typu Schengen z celem podróży na zakupy.

Wiza Schengen na zakupy była niezwykle popularna wsród mieszkańców obwodu brzeskiego z racji długości ważności ponieważ była wydawana najczęściej na rok lub dwa oraz braku konieczności składania dodatkowych dokumentów uzupełniających w polskim konsulacie.

Na chwilę obecną wiza na zakupy nie została zastąpiona żadną nową wizą. Pozostałe wizy pozostałe bez zmian.Aktualny wykaz dokumentów uzupełniających do wyrobienia wizy Schengen w zależności od celu wizyty dostępna jest na stronie Konsulatu RP w Brześciu.

1 Trackback / Pingback

  1. Problemy na granicy Polski i Białorusi - konferencja posła Żmijana oraz Daniela Dragana - Terespol.net

Leave a Reply