Terespol z rekordowym budżetem w 2021 roku

Dołącz do grupy na Telegramie

30 grudnia podczas Sesji Rady Miasta Terespol przyjęto uchwałę numer XXII/I53/20 w sprawie budżetu na 2021. Będzie to rekordowy budżet zarówno pod względem przychodów, jak i wydatków.

W 2021 roku planowane dochody miasta będą oscylowały w kwocie 32 396 396,44 zł, natomiast wydatki zamkną się w kwocie 35 763 308,44 zł.

Poniżej przedstawiamy pełną listę wydatków inwestycyjnych na rok 2021.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

 • Przebudowa chodników na terenie miasta Terespol – 100 000 złotych;
 • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej jako etapu I dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol na terenie Miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w km 208,789 – 125 000 złotych;
 • Modernizacja – przebudowa nawierzchni ulicy Czerwonego Krzyża – 60 000 złotych;
 • Modernizacja – przebudowa nawierzchni ulicy Janowskiej – 800 000 złotych;
 • Wykup gruntów – 20 000 złotych;
 • Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego – 3 776 588,85 złotych;
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, Błotków, Popiełuszki, Prusa, Cerkiewnej, Konopnickiej, 3 Maja, Asnyka – 1 000 000 złotych;
 • Kanalizacja deszczowa – 63 000 złotych;
 • Oświetlenie ulicy Niemcewicza lampą fotowoltaiczną ledową – 22 000 złotych;
 • Budowa oświetlenia na ulicy Polnej – projekt – 15 000 złotych.

Wydatki związane z programami i projektami realizowane ze środków Unii Europejskiej:

 • Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Konowicy – 3 166 788,53 złote (w tym 1 999 492,08 złotych ze środków z Unii Europejskiej);
 • Odnawialne źródła energii dla Miasta Terespol – etap III – 4 233 000 złotych (w tym 2 437 932,68 złotych ze środków z Unii Europejskiej);
 • Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu – 1 090 580,00 złotych (w tym 744 600,00 złotych ze środków z Unii Europejskiej).

Uchwałą budżetowa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Terespol.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply