Terespol ma Honorowego Obywatela Miasta został nim gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński

Dołącz do grupy na Telegramie
Urząd Miasta Terespol

Na Sesji Rady Miasta Terespol w dniu 30 listopada 2021 roku jednogłośnie Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Panu gen. dyw. dr. Jarosławowi Gromadzińskiemu. Następnie w dniu 15 grudnia obyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta, w trakcie której Przewodniczący Rady Miasta Terespol Jarosław Tarasiuk dokonał wręczenia generałowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

W uzasadnieniu do uchwały Wice Przewodnicząca Rady Miasta Terespol Pani Ewa Zając mówiła miedzy innymi o tym, że gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński był pomysłodawcą budowy a następnie organizatorem uroczystego odsłonięcia pomnika gen. dyw. Franciszka Krajowskiego w Terespolu. Gen. dyw. Franciszek Krajowski był mieszkańcem Terespola, twórcą i pierwszym dowódcą 18 Dywizji, cieszący się dużym uznaniem wśród mieszkańców Terespola, natomiast gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński jest kontynuatorem jego tradycji i kustoszem pamięci o gen. Franciszku Krajowskim. Od momentu wydania przez Ministerstwo Obrony Narodowej certyfikatu dla Wojskowych Klas Mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński jako dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej objął patronatem i otoczył opieką tę szkołę w zakresie klas mundurowych.

Dzięki współpracy z generałem w Terespolu rozpoczęła działalność Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, która angażuje miejscową młodzież w działania proobronne kraju. Dzięki współpracy z fundacją na terenie miasta powstaje ośrodek szkoleniowy – treningowy, w którym między innymi uczniowie klas mundurowych naszego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego będą mogli w praktyce kształcić swoje umiejętności. Dodatkowo w wyniku współpracy miasta z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim miasto otrzymało 13 tonowy, Średni Kołowy Opancerzony Transporter „SKOT”, który zostanie zainstalowany jako Pomnik Ofiar Stanu Wojennego w Terespolu, którego budowę finansuje Fundacja Combat Alert przy współpracy z 18 Dywizją Zmechanizowaną.

W obradach Nadzwyczajnej Sesji poza gospodarzami na czele z burmistrzem Jackiem Danielukiem, wzięli również udział Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. Zbigniew Hackiewicz, Proboszcz Parafii Prawosławnej ks. Jarosław Łoś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, Dyrektor Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz, Radni Powiatu Bialskiego Radosław Sebastianiuk i Wojciech Mitura, kierownicy jednostek podległych oraz przedstawiciele Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii Miasta Terespol. Po zakończeniu uroczystych obrad generał Jarosław Gromadziński dokonał symbolicznego posadzenia pamiątkowego dębu na skwerze im. gen. Franciszka Krajowskiego.

Urząd Miasta Terespol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply