Stwórz kartkę wielkanocną i wygraj konkurs

Dołącz do grupy na Telegramie

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu organizuje konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”. Konkurs dedykowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Regulamin konkursu  „Kartka wielkanocna”

1. Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132

2. Cele konkursu

 • Propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych
 • Promocja biblioteki w środowisku lokalnym
 • Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży

3. Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych.

4. Warunki konkursu

 • Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci samodzielnie wykonanej kartki świątecznej.
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 2 kartki.
 • Technika wykonania prac jest dowolna.
 • Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4).
 • Kartki mają mieć pozostawiony niezapisany środek, gdyż zostaną wykorzystane jako kartki świąteczne Organizatora konkursu.
 • Uczestnik dołącza wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie (dostępne na stronie internetowej Miasta Terespol oraz w siedzibie Biblioteki).

5. Nagrody

Powołane przez organizatora jury oceni prace konkursowe w kategoriach :

 • szkoła podstawowa kl. I – III
 • szkoła podstawowa kl. IV – VI
 • szkoła podstawowa kl. VII – VIII

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

6. Terminy składania prac i rozstrzygnięcie 

 • Prace należy składać w terminie do 28 marca 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132, tel. (83) 375 26 26.
 • Rozwiązanie konkursu oraz wręczenia nagród uczestnikom odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu.

7. Postanowienia końcowe 

 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie prac w celach promocyjnych przez Organizatora, z uwzględnieniem odnośnych przepisów prawa autorskiego.
 • Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

8. Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132, tel. (83) 375 26 26, e – mail : biblter@op.pl .
 • Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna”.

Załączniki

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply