Rozmowa z kandydatem: Piotr Skolimowski

Dołącz do grupy na Telegramie

Czas na kolejny wywiad z serii Rozmowa z Kandydatem w której przedstawiamy sylwetki osób startujących w wyborach samorządowych na fotel wójta i burmistrza w Gminie i Mieście Terespol.

W Terespolu o fotel burmistrza powalczy trzech kandydatów: obecny burmistrz Danieluk Jacek, Justyna Sowa oraz nowa twarz w samorządowej polityce Skolimowski Piotr z Komitetu Wyborczego Wyborców Terespol Razem. I to właśnie z Panem Piotrem przeprowadziliśmy wywiad aby przedstawić swoje plany na trwającą kampanię, oraz propozycje zmian w przypadku objęcia funkcji burmistrza.

Redakcja: Dzień dobry Panie Piotrze. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do wywiadu.Może na początek chciałby Pan przedstawić swoją osobę dla tych mieszkańców, którzy Pana nie znają.

Piotr Skolimowski: Nazywam się Piotr Skolimowski i część z Was zna mnie z pracy w Gminnym Centrum Kultury w Kodniu. Wcześniej pracowałem jako nauczyciel w Terespolu. Skończyłem studia na Papieskim Wydziale Teologiczny w Warszawie. Następnie kontynuowałem wyższą edukację na różnych kierunkach: Zarządzanie Oświatą PSW Biała Podlaska, Muzyka UMCS Lublin, Wiedza o Kulturze UMCS Lublin, Etyka KUL, Muzykoterapia UMCS Lublin, Doktoranckie Studia Stacjonarne na KUL, a obecnie jestem naukowo związany z UMCS w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, którego jestem doktorantem.  Jestem mieszkańcem Terespola, tutaj odprowadzam podatki i tutaj do szkoły chodzi mój syn.  

Redakcja: Skąd u Pana pojawił się pomysł kandydowania na Burmistrza Miasta?

Piotr Skolimowski: Do decyzji dojrzewałem bardzo długo. Rozmawiałem z mieszkańcami i wiele osób zwracało mi uwagę, że Terespol potrzebuje nowej wizji. Terespol się zmienił, ale przecież zmieniała się również cała Polska. Uważam, że nie wszystkie szanse zostały należycie wykorzystane przez miasto. Brakuje współpracy z gminą Terespol oraz gminami sąsiednimi. Chwalimy się partnerstwem z miastem Brześć, ale nie przekłada się to na pozyskane środki z programu Polska-Białoruś-Ukraina. W programie były trzy linie priorytetowe (dziedzictwo kulturalne, dostępność komunikacyjna i bezpieczeństwo), w każdej linii można było pozyskać projekt warty 10 milionów złotych na infrastrukturę kultury, na drogi, na samochody strażackie itd.. Terespol nie dostał ani złotówki

Redakcja: Co, według Pana, jest obecnie największym problemem Terespola i jak chce Pan go rozwiązać? 

Piotr Skolimowski: Największym problemem jest brak perspektyw dla młodych ludzi. To przez to Terespol się wyludnia. Żeby znaleźć atrakcyjną pracę trzeba jeździć do Małaszewicz, Białej Podlaskiej, albo Warszawy. Sam doskonale to rozumiem, bo muszę dojeżdżać do pracy do Kodnia. Osobie bez układów bardzo ciężko dostać pracę w urzędzie lub administracji samorządowej. W Terespolu nie ma prywatnych inwestycji oprócz marketów należących do zachodnich sieci. Wystarczy jednak, że Białorusini zaczną rzadziej przyjeżdżać i rozpoczną się masowe zwolnienia. Ja nie chcę takiej przyszłości dla swoich dzieci. Potrzebujemy inwestycji w produkcję. Musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i zapewnić im możliwości rozwoju.

Redakcja: Pierwszą decyzją jako podejmie Pan jako nowy Burmistrz Miasta będzie?

Piotr Skolimowski: Rozpocznę od szczegółowego bilansu otwarcia. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jaki jest realny stan finansów miasta, jakie są zobowiązania i czy przez ostatnie lata pieniądze mieszkańców były efektywnie wydawane. Urząd musi być przejrzysty, a każda złotówka wydawana przez burmistrza musi być dokładniej przemyślana niż ta z własnego portfela. Nowoczesny urząd musi być zarządzany jak przedsiębiorstwo. Mniej stanowisk w administracji, a więcej w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Oczywiście muszą być to osoby kompetentne i sprawdzone, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie pracował za ładne oczy, albo że jest kolegą burmistrza, albo rodziną radnego.

Redakcja: Startuje Pan z list Komitetu Wyborczego Terespol Razem, który w wyborach Rady Miasta zgromadził 11 kandydatów. Jakie są wasze główne postulaty i co możecie zaoferować mieszkańcom?

Piotr Skolimowski: Udało nam się zebrać grupę fantastycznych ludzi. Idą ze mną przedstawiciele różnych zawodów i różnych środowisk. Łączy ich to, że w swoich dziedzinach są fachowcami. Potrafią słuchać mieszkańców i będą potrafili rozwiązywać ich problemy. Radni nie są od klepania burmistrza po plecach. Mają wskazywać co należy w mieście zmienić. Muszą służyć mieszkańcom, a nie burmistrzowi.

Redakcja: W takim razie na usta ciśnie się najważniejsze pytanie tego wywiadu: Dlaczego mieszkańcy powinni głosować na Pana?

Piotr Skolimowski: Szanowni Państwo, jeżeli uważacie, że czas na zmianą, na nową wizję miasta Terespol to proszę o zaufanie i oddanie na mnie głosu 21 października. Mamy pomysły i wizję tworzenia lepszego jutra dla mieszkańców Terespola. W mojej dotychczasowej pracy zawsze dotrzymałem złożonych zobowiązań. Zachęcam też do głosowania na kandydatów z Komitetu Wyborczego Terespol Razem. To dobrzy ludzie, którzy idą w pierwszej kolejności wspierać rozwój miasta Terespol.

Dziękujemy za wyczerpujące pytania na odpowiedzi i życzymy powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

2 Komentarze

  1. Dlaczego redakcja terepol.net nie pofatygowała się i jeszcze nie opublikowała wywiadu z obecnym burmistrzem Panem Jackiem Danielukiem?

    • Dzień dobry,
      Redakcja terespol.net wysłała dwa zapytania na email Urzędu Miasta oraz email Burmistrza Miasta z zaproszeniem do wywiadu jednak do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ale oczywiście będziemy próbowali skontaktować się z Burmistrzem ponownie oraz z Panią Justyną Sową

Leave a Reply