Rozmowa z kandydatem: Łukasz Dragun

Dołącz do grupy na Telegramie

21 października w naszym kraju odbędą się Wybory Samorządowe, Polacy wybiorą swoich radnych, burmistrzów, oraz prezydentów miast. W Gminie Terespol o fotel wójta powalczy dwóch kandydatów: obecny pełniący od 28 lat stanowisko wójta Krzysztof Iwaniuk oraz Pan Łukasz Dragun.

Pan Łukasz odpowiedział na zaproszenie naszej redakcji i udzielił odpowiedzi na kilka pytań aby przedstawić swoje plany na trwającą kampanię, oraz propozycje zmian w przypadku objęcia funkcji wójta gminy

Redakcja: Dzień dobry Panie Łukaszu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do wywiadu. Może na początek chciałby Pan przedstawić swoją osobę dla tych mieszkańców gminy, którzy Pana nie znają.

Łukasz Dragun: Nazywam się Łukasz Dragun, jestem synem Teresy i Ryszarda, mam 31 lat. Posiadam wykształcenie wyższe z tytułem magistra Stosunków Międzynarodowych. Obecnie pracuję w firmie transportowej na stanowisku Kierownika ds. Logistyki i Obsługi Celnej oraz prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń współpracując z największym zakładem ubezpieczeń w kraju. Aktywnie wspieram działania Wspólnoty Gruntowej wsi Łobaczew Duży i Mały, gdzie dzięki moim staraniom udało się pozyskać ponad 766 tysięcy złotych. Od roku 2014 dzięki zaufaniu mieszkańców Łobaczewa Dużego pełnię funkcję radnego gminy Terespol. W 2017 r. zostałem przedstawicielem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic, którego jestem jednym z założycieli. Od wielu lat działam społecznie na rzecz mieszkańców naszej gminy. Moją działalność mogliście Państwo zauważyć podczas festynów, międzynarodowych rajdów rowerowych na Białoruś, spływu kajakowego, balu sylwestrowego, kursów komputerowych, zajęć florystycznych, akcji krwiodawstwa oraz z zagospodarowania nieużytków w pobliżu rzeki Bug i utworzenia tam terenów rekreacyjnych dla okolicznych mieszkańców.

W obecnej radzie jestem jednym z najaktywniejszych radnych, starałem się aby zgłaszane do mnie problemy i sprawy mieszkańców były słyszalne, bardzo często z pozytywnym skutkiem. 

Redakcja: Skąd u Pana pojawił się pomysł kandydowania na stanowisko Wójta Gminy Terespol?

Łukasz Dragun:Sprawy mieszkańców, ich bolączki i potrzeby są mi znane, ponieważ jestem jednym z nich. Spotkania i rozmowy, które prowadziłem przez ostatnie lata z mieszkańcami naszej gminy skłoniły mnie do startu w wyborach samorządowych i ubiegania się o funkcję wójta gminy Terespol. Największym atutem jest to, że na gminę nie patrzę z urzędniczego fotela, a jestem zwykłym mieszkańcem.

Kolejny powód dla którego zdecydowałem się na kandydowanie to brak zrównoważanego rozwoju wszystkich miejscowości. Obecny włodarz skupił swoje działania na kreowaniu centrum gminy w Kobylanach, a zapomniał, że poza tym terenem żyją też mieszkańcy i mają swoje problemy i potrzeby. Ten aspekt działalności gminy był bardzo często podkreślany w rozmowach przez mieszkańców. Dla mnie również patrzenie na rozwój gminy tylko przez pryzmat Kobylan kłóci się ze zrównoważonym rozwojem. Namowy mieszkańców i podobne patrzenie na tę sprawę były jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o kandydowaniu. Gmina może, a wręcz powinna rozwijać się poprzez rozwój każdej miejscowości. Jest to możliwe do zrealizowania i wiem, że z pomocą mieszkańców jestem w stanie to osiągnąć.

Redakcja: Pierwszą decyzją jaką podejmie Pan jak nowy Wójt Gminy będzie?

Łukasz Dragun: Priorytetem jest dla mnie kontakt z mieszkańcami. Jeżeli obdarzą mnie zaufaniem będę chciał w pierwszej kolejności spotkać się z nimi w każdej miejscowości. Podziękować za zaufanie, a przede wszystkim porozmawiać o potrzebach i problemach ich otoczenia, aby wspólnie podążać do wyznaczonego celu – rozwoju całej gminy Terespol. Jak podkreślałem wcześniej zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości w gminie jest dla mnie najważniejszy. To mieszkańcy stanowią o sile gminy, to oni ją tworzą i to ich potrzeby powinny stanowić o kierunku rozwoju gminy, czego obecnie brakuje.

Redakcja: Co, według Pana, jest obecnie największym problemem gminy i jak chce Pan go rozwiązać? 

Łukasz Dragun:Po raz kolejny podkreślę, że najważniejsze dla mnie sprawy dotyczą zrównoważonego rozwoju każdej miejscowości – bez podziału na lepsze i gorsze. To nie gmina jest najważniejsza jak twierdzi wójt, ale jej mieszkańcy, gdyż bez Nich nie byłoby gminy. To co skłoniło mnie do kandydowania, czyli problemy i nierozwiązane sprawy mieszkańców będą moim priorytetem.

Bogactwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze naszej gminy nie jest obecnie wykorzystywane do promocji w zakresie, w jakim nasza gmina na to zasługuje. Chciałbym rozwinąć turystykę, przez co może zyskać zarówno nasz budżet, jak i sami mieszkańcy.

Kolejnym ważnym problemem, który zgłaszali mi mieszkańcy jest brak w szkołach bezpłatnej opieki stomatologicznej, będę chciał jak najszybciej wdrożyć w życie i zapisać w budżecie środki na realizację tego przedsięwzięcia.

Nie mamy obecnie, o co zabiegałem jako radny, systemu podatków dostosowanego do potrzeb zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Obecnie zarówno duże firmy, jak i małe płacą takie same podatki. Idąc za dobrym przykładem innych gmin w Polsce będę chciał stworzyć przyjazny i przejrzysty system podatkowy, który zaowocuje również pojawieniem się nowych inwestorów, a dla obecnych przedsiębiorców będzie sprawiedliwy.

W najbliższych dniach na profilu naszego komitetu www.facebook.pl/KWWRazemdlaGminyTerespol pojawi się dokładniejszy opis zamierzonych działań skierowanych na dobro naszych mieszkańców.

Redakcja: W takim razie musimy zadać najważniejsze pytanie tego wywiadu. Dlaczego mieszkańcy gminy powinni głosować na Pana?

Łukasz Dragun:Podkreślę jeszcze raz to co powiedziałem na początku rozmowy z Państwem, jestem mieszkańcem i na nasze sprawy nie patrzę z urzędniczego punktu widzenia. Pozwolę sobie zwrócić się bezpośrednio do mieszkańców – jestem jednym z Was! Problemy, które dotykają mieszkańców dotyczą również mnie. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w obecnej kadencji Rady Gminy wiem, co należy zmienić, co ulepszyć, a co stworzyć od nowa. Przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, aby urząd był przyjazny mieszkańcom, otwarty i aby każdy kto przychodzi załatwić swoje sprawy był obsłużony w należyty sposób.

Chcę być blisko ludzi. Słuchać ich potrzeb i je realizować, dlatego ważnym jest powrót do organizacji zebrań wiejskich i spotkań z mieszkańcami.

Dałem się poznać jako skuteczny radny. Skutecznie zabiegałem o obniżenie opłat lokalnych, opłat za świetlice. Wspólnie z innymi radnymi nazywanymi przez obecnego włodarza opozycją nie pozwoliliśmy na zmianę studium uwarunkowań i planu zagospodarowania gminy w związku z terenami zalewowymi. Ich zmiana doprowadziłaby do całkowitego zakazu budowy nawet chodnika, czy altanki na własnej działce. Dzięki naszym działaniom mieszkańcy mogą nadal się budować, po uzyskaniu zgody od Wód Polskich.

Dałem się poznać jako aktywny społecznik, organizując różnego rodzaju inicjatywy lokalne dla mieszkańców nie tylko mojej miejscowości, ale całej gminy. Jednymi z większych wydarzeń były m.in. międzynarodowe rajdy rowerowe na Białoruś, spływ kajakowy, festyny. Pierwsza z inicjatyw utwierdziła mnie w przekonaniu, że zwiedzanie Brześcia rowerem jest atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu. W związku z tym, że nie każdy może samodzielnie przekroczyć granicę rowerem byłem inicjatorem organizacji spotkania na szczeblu służb granicznych i samorządowych, które przyniosło deklarację strony polskiej. Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że strona polska nie widzi przeszkód, aby miłośnicy rowerów nawet pojedynczo przekraczali granicę z Białorusią w Terespolu. Dalsze rozmowy planujemy po stronie Białoruskiej w najbliższym czasie. 

Skuteczne działania to nie tylko wójt. To również zaangażowani i chcący działać na rzecz mieszkańców radni. Dlatego też założyliśmy lokalny Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy Terespol z którego kandydują osoby, które dzięki posiadanym cechom, energii, odwadze i sile do zmian na lepsze będą aktywnie wspierać zrównoważony rozwój naszej gminy.

Mogę obiecać, że nie zabraknie mi siły, determinacji i woli pomocy w realizacji naszej wspólnej sprawy – rozwoju gminy, dla dobra jej mieszkańców, bo każda miejscowość jest ważna, a moim celem nadrzędnym jest dobro mieszkańców.

Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na pytania i życzymy powodzenia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply