Relacja z uroczystości związanych z gen. Franciszkiem Krajowskim

Dołącz do grupy na Telegramie

W niedzielę 13 września w Terespolu, dzień po rekonstrukcji bitwy z 1920 roku, odbyły się uroczystości związane z postacią gen. Franciszka Krajowskiego pod nazwą ,,Polak z Wyboru. Żołnierz z Powołania”. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św Trójcy odprawioną przez księdza dziekana Zdzisława Dudka. Tuż po jej zakończeniu odsłonięto tablicę wmurowaną w ścianę kościoła upamiętniającą generała.

Następnie przy obecności przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Kompanii Honorowej a także bractw kurkowych z: Zamościa, Broku, Zawieprzyc i Terespola, klasy wojskowej z naszego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, terespolskiej grupy rekonstrukcji historycznej oraz licznych delegacji odsłonięto pomnik gen. dyw. F. Krajowskiego a skwerowi w centrum miasta nadano jego imię. Pomnik został ufundowany przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka. Odsłonięcia tablicy i pomnika dokonała Wielisława Papadopulos–Krajowska – wnuczka generała, którą wyróżniono odznaką honorową 18DZ.

Franciszek Krajowski urodził się w 1861 r. z pochodzenia był Czechem (właść. František Králíček). Dosłużył się w armii Austro-Węgierskiej stopnia generała. Po zakończeniu I wojny światowej zgłosił się jednak do formującego się Wojska Polskiego i z czasem został mianowany generałem dywizji. Otrzymał też polskie obywatelstwo. Był wybitnym dowódcą, brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej a potem polsko-bolszewickiej. Utworzył 18 Dywizję Zmechanizowaną, zwaną ,,żelazną”. Za swoje zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych. W 1921 roku objął dowództwo Twierdzy Brześć i po 2 latach przeszedł w stan spoczynku. Mieszkał w Terespolu w domu umiejscowionym przy ,,Rogatce”. Zmarł w 1932 r. i został pochowany w Brześciu. 

Po zakończeniu części oficjalnej licznie zebrani goście i mieszkańcy miasta przeszli obok do parku miejskiego na piknik, którego główną atrakcją były ekspozycje sprzętu militarnego, m.in.: czołg ,,Leopard”, wóz bojowy ,,Rosomak”, strzelnica na ostrą broń, wystawa karabinów maszynowych. Żołnierze wystawili swoje namioty promocyjne i serwowali zgromadzonym słynną żołnierską grochówkę.

Publiczność tego dnia miała okazję wysłuchać koncertu z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej pt. „O Prostą Pamięć – Wołamy…” w wykonaniu Artystów Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i scen warszawskich a na zakończenie największych przebojów XX wieku w wykonaniu zespołu SILK z Białej Podlaskiej.

Swoją obecnością zaszczycili nas m. im.: gen. Jarosław Gromadziński – Dowódcza 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlicach, Wielisława Papadopulos – Krajowska – wnuczka gen. Krajowskiego, Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, Jerzy Szwaj – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Dziękujemy 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec za inicjatywę i współorganizację tego ważnego dla mieszkańców Terespola i okolic wydarzenia. Dziękujemy również Kołu Miłośników Historii i Fortyfikacji z Terespola za pamięć o gen. Krajowskim.

Warto dodać, że o godzinie 10:00 odbył się na stadionie miejskim towarzyski bieg poświęcony osobie generała Krajowskiego. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął:

  • Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka.
  • Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski. 

Współorganizator uroczystości: Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Terespol otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

źródło: Urząd Miasta Terespol (Terespol.pl)

1 Trackback / Pingback

  1. Uroczystości upamiętniające gen. Krajowskiego w Terespolu - materiał wideo - Terespol.net

Leave a Reply