Raport o stanie Miasta za 2018 r.

Dołącz do grupy na Telegramie

Urząd Miasta na swojej stronie internetowej udostępnił raport o stanie Miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Terespol w roku 2018.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. W debacie nad raportem o stanie miasta mieszkańcy mogą zabierać głos. Każdy kto chciałby zabrać głos w trybie określonym ww. ustawie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Pobierz raport o stanie Miasta za rok 2018

Pobierz zgłoszenie do debaty

1 Trackback / Pingback

  1. VII sesja Rady Miasta Terespol - Terespol.net

Leave a Reply