Raport o stanie Gminy Terespol za rok 2019

Dołącz do grupy na Telegramie
Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol opublikował raport o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy Terespol rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju Nr 10.

Pobierz raport o stanie Gminy Terespol za rok 2019

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply