Radni zagłosowali za likwidacją Szkoły Podstawowej numer 2

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

W zakończonym przed kilkoma minutami głosowaniu Radni Miasta Terespol zagłosowali za likwidacją Szkoły Podstawowej numer 2 w Terespolu.

Przed przystąpienie do głosowania przez radnych głos w sprawie zabrał Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk podkreślając negatywny współczynnik demograficzny w mieście oraz ruchy migracyjne wpływające na zmniejszającą się liczbę uczniów. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił również negatywny aspekt ekonomiczny utrzymania placówki dydaktycznej oraz klas o niewielkiej liczbie uczniów.

W imieniu radnych wypowiedział się Rober Wieczorek podkreślając, że proces likwidacji szkoły przebiega zdecydowanie zbyt późno względem reformy edukacji i powinien być przeprowadzony znacznie wcześniej. Radny Wieczorek podkreślił, że likwidacja szkoły jest nieunikniona i zagłosuje za nią z resztą radnych na zasadach przedstawionego stanowiska w którym uwzględniono między innymi następujące punkty:

  • przeniesienie oddziałów w całości bez rozdzielania klas,
  • zapewnienie zatrudnienia pracownikom dydaktycznym oraz administracyjnym zlikwidowanej szkoły,
  • wykorzystanie środków pieniężnych powstałych z likwidacji szkoły i przeznaczenie ich na podniesienie poziomu nauczania w Szkole Podstawowej numer 1 poprzez dodatkową godzinę nauczania.

Przedstawione stanowisko nie zostało jednak przyjęte ponieważ radna Justyna Sowa jako jedyna zagłosował przeciwko co spowodowało odrzucenie warunków stanowiska. Radna Justyna Sowa również jako jedyna głosowała przeciwko likwidacji szkoły w głosowaniu właściwym (przegłosowane zwykłą większością głosów).

Poniżej oficjalne wyniki głosowania:

Link do archiwum wideo Sesji Rady Miasta dostępny tutaj.

3 Komentarze

  1. Radni nie głosowali za likwidacją szkoły. Radni przyjeli Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Proszę o rzetelną informację.

    • Istotnie, radni nie przyczyniają się do podjęcia decyzji tylko przyjmują uchwały. Proszę o rozpatrzenie mojej ironii.

  2. Istotnie, radni nie podejmują decyzji tylko przyjmują uchwały. Proszę o rozpatrzenie mojej ironii.

Leave a Reply