Prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego w województwie lubelskim

Dołącz do grupy na Telegramie
Gazeta.pl

Rozporządzenie prezydenta Andrzeja Dudy o stanie wyjątkowym ukazało się w Dzienniku Ustaw. Dokument określa zakres restrykcji i zakazów, które mają obowiązywać w stanie wyjątkowym przez 30 dni jego obowiązywania. O wprowadzenie takiego stanu zawnioskował we wtorek rząd. Decyzja ma związek z sytuacją na granicy z Białorusią.

Stan wyjątkowy w Polsce ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim.

Lista miejscowości z gminy miejskiej i wiejskiej Terespol objętych rozporządzeniem:

 1. MURAWIEC – ŻUKI, Terespol
 2. KOŁPIN OGRODNIKI, Terespol
 3. DOBRATYCZE KOLONIA, Terespol
 4. LEBIEDZIEW, Terespol
 5. MICHALKÓW, Terespol
 6. POLATYCZE, Terespol
 7. BŁOTKÓW, Terespol
 8. TERESPOL, Terespol
 9. ŁOBACZEW MAŁY, Terespol
 10. LECHUTY MAŁE, Terespol
 11. SAMOWICZE, Terespol
 12. KUKURYKI, Terespol
 13. KUZAWKA, Terespol
 14. NEPLE, Terespol
 15. STARZYNKA, Terespol

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem, w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadzone zostaną następujące rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela:

1) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

4) zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach położonych na obszarze
objętym stanem wyjątkowym;

5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów, położonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

6) ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym;

7) ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem
wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni od wprowadzenia, ale może być przedłużony za zgodą Sejmu maksymalnie o dodatkowe 60 dni.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply