Podpisane umowy na roboty konserwatorskie pomnika budowy Traktu Brzeskiego

Dołącz do grupy na Telegramie
Urząd Miasta Terespol

23 września br. zostały podpisane umowy na roboty konserwatorskie przy pomniku i zagospodarowanie ternu wokół zabytku.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą  w Terespolu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne i Budżetu Państwa.

Prace konserwatorskie wykona firma „USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. Henryk Wierzbicki” z siedzibą w Wąwolnicy, natomiast zagospodarowanie terenu wykona firma „Bill-Bud Robert Kosiński” z siedzibą w Perkowicach. Na placu za pomnikiem na terenie szkoły, planowane jest utworzenie skweru rekreacyjnego ze stolikiem do gry w szachy i ławkami do odpoczynku. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie wraz z iluminacją świetlną. Ponadto powstanie film promujący projekt i przedstawiający historię zabytkowego pomnika. Główne prace budowlane i konserwatorskie planowane są wiosną przyszłego roku.

Wartość dofinansowania prawie 1 mln zł. Wartość inwestycji to ponad 1,2 mln w tym

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień przyszłego roku.

Urząd Miasta Terespol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply