Na przejściu granicznym w Terespolu łamano prawa człowieka. Jest wyrok ETPCz

Dołącz do grupy na FB
https://www.facebook.com/sylwia.gregorczykabram

Uchodźcy z Czeczenii, którym Straż Graniczna kilkadziesiąt razy odmówiła możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu, zaskarżyli Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i wygrali. Rząd polski musi zapłacić każdemu z nich kwotę 34 tys. euro.

ETPC w wyroku stwierdził, że Polska naruszyła:

  • zakaz tortur,
  • zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców,
  • zapewnienie prawa do skutecznego środka odwoławczego,
  • prawo do skargi indywidualnej.

Zgodnie z wyrokiem rząd polski musi zapłacić każdemu Czeczenowi 34 tys. euro odszkodowania.

Jak informuje na swoim profilu społecznościowym adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram:

„skarżący byli w grupie osób, której 17 marca grupa (niesamowitych!) adwokatów i adwokatek z Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie udzieliła wsparcia pro bono na granicy w Terespolu. Nasi klienci razem z ponad pięćdziesięcioma pozostałymi osobami nie zostali wpuszczeni do Polski. Żadne przewidziane w polskich przepisach instrumenty prawne nie pozwoliły skutecznie im pomóc, chociaż uciekali z Czeczenii przed torturami i prześladowaniem.”

Uzyskaliśmy od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka środek tymczasowy (tzw. interim measure), w którym ETPC zakazał polskim władzom odesłania ich z powrotem na Białoruś. Jednak rząd zignorował to zarządzenie – to była sytuacja bez precedensu. Kolejne, podjęte później, próby złożenia wniosku o ochronę międzynarodową również zakończyły się niepowodzeniem.

1 Komentarz

  1. kto teraz zapłaci ? 6,5 miliona złotych !!! jak to jest że adwokaci pochodzenia żydowskiego skarżą Polskę kolejny raz na forum międzynarodowym – WSTYD – pogonić starszych braci w wierze aż im ,,,

Leave a Reply