MOK Terespol z dofinansowaniami z Narodowego Centrum Kultury

Dołącz do grupy na Telegramie

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację 2 projektów kulturalnych w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Dofinansowanie dotyczy realizacji następujących projektów:

  • Terespolska Platforma Kultury
  • Historia Miasta. Plener – Aktywacja!

Projekty będą realizowane w okresie wakacyjnym. Aktualnie prowadzone są zapisy chętnych do uczestnictwa w grupie wolontariackiej (której celem będzie odkrycie i udokumentowanie lokalnych artystów, aktywistów, regionalistów) oraz do udziału w poszczególnych warsztatach (filmowych, fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich).

Historia Miasta. Plener – Aktywacja!

Zadanie będzie polegało organizacji warsztatów artystycznych: rzeźbiarskich, malarskich, fotograficznych i filmowych. Kilkudniowe zajęcia będą odbywać się latem w przestrzeni miejskiej i będą miały charakter edukacyjno-historyczny a także interaktywny i międzypokoleniowy.

Każdy mieszkaniec będzie mógł podejść, zobaczyć, zrobić zdjęcie, porozmawiać z uczestnikami (zrekrutowanymi wcześniej) i spróbować samemu coś stworzyć, zainspirować się. Powstałe podczas zajęć warsztatowych dzieła: rzeźby ważnych dla miasta postaci, obrazy dawnych obiektów architektonicznych, albumy ze zdjęciami obecnych walorów miasta oraz film o jego historii, będą prezentowane podczas wystaw i imprez.

Albumy i filmy będą także przekazywane później mieszkańcom oraz instytucjom społ. W rezultacie wzrośnie wśród terespolan częstotliwość uczestnictwa w działaniach kulturalnych, potrzeba własnej twórczości i poziom wiedzy o historii swojego miasta. Wpłynie także pozytywnie na poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty.

Terespolska Platforma Kultury

Zadanie będzie polegało na stworzeniu Terespolskiej Platformy Kultury skupiającej wszystkie przejawy twórczości kulturalnej mieszkańców Terespola i okolic. Wspólnie z wolontariacką grupą młodzieży będziemy docierać do rodzimych twórców, artystów i aktywistów, którzy będą mogli zaistnieć i promować swoją twórczość w sieci, np: literacką, filmową, fotograficzną, rękodzielniczą, plastyczną a także aktywność społeczną, np: czytanie książek, zajęcia animacyjne, ruchowe, teatrzyki i inne podobne formy.

Kolejną grupą zainteresowań będą regionaliści, miłośnicy lokalnej historii a także osoby starsze, które będą mogły opowiadać ciekawe historie związane z dawnym życiem w Terespolu.

Twórczość, aktywność i opowieści historyczne tych osób będą udokumentowane pomocą tekstu, zdjęć oraz filmu w postaci profilu osobowego na powstałej stronie internetowej. Zadanie pozytywnie wpłynie m.in na upowszechnienie dorobku lokalnej kultury oraz rozwój kapitału i kompetencji do odbioru kultury w on-line.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply