Mieszkańcy Gminy Terespol bez dostępu do punktu ambulatoryjnego – komentarz w sprawie

Dołącz do grupy na Telegramie
mapy.google.pl

Bardzo dużą falę dyskusji wywołała ostatnia informacja o zaprzestaniu świadczenia usług pielęgniarskich przez punkt Pogotowia Ratunkowego w Terespolu na rzecz mieszkańców pochodzących z Gminy Terespol.

Decyzja ta jest konsekwencją głosowania Rady Gminy Terespol, podczas sesji Rady, jaka odbyła się w dniu 30 września 2019 roku. Radni przegłosowali negatywnie utrzymanie świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Gminy Terespol poprzez Punkt Ratownictwa Medycznego w Terespolu w stosunku głosów:

  • za: 7,
  • przeciw: 3,
  • wstrzymujących się: 2.

Poniżej protokół głosowania:

Komentarz w sprawie punktu ambulatoryjnego opublikował na swoim profilu społecznościowym Radny Gminy Terespol – Pan Łukasz Dragun. Radny Dragun był jednym z trzech głosujących, który podczas przedmiotowego głosowania opowiedział się za utrzymaniem świadczeń pielęgniarskich.

Poniżej komentarz radnego Draguna:


W związku z komunikatem Burmistrza Miasta Terespol – Jacek Danieluk(opublikowanym na facebooku burmistrza 24.10.2019 14:43) o zaprzestaniu z dniem 5 października 2019r. świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz mieszkańców pochodzących z terenu gminy Terespol przez punkt ambulatoryjny w Terespolu informuję, że przed chwilą rozmawiałem z konsultantką z Telefonicznej Informacji Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pomocy naszym mieszkańcom, którzy mają problem z dojazdem do Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej w celu skorzystania z usług pielęgniarskich, np. wykonanie zaleconych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zastrzyków 💉(chodzi o korzystanie ze świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz z soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godz. 8:00 dnia następnego).

Otrzymałem informację, która jest też zawarta w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2009 nr 139, poz. 139, poz. 1139) z późn. zm. oraz w komunikatach na stronach oddziałów Narodowych Funduszy Zdrowia, że w razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego lub w miejscu pobytu pacjenta.

Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę na zlecenie lekarza w ramach ciągłości leczenia są realizowane poprzez właściwy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z obszarem zabezpieczenia. Obszar dla świadczeń wykonywanych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta z terenu gminy, ale również i miasta Terespol realizowany jest przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – tel. 83 414 77 77.

Dopytałem NFZ szczegółowo, jak powinno wyglądać korzystanie z wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, np. przypadku wykonania zleconych przez lekarza zastrzyków (iniekcji) po godz. 18 oraz w weekendy. Uzyskałem informację, że lekarz, który zleca wykonanie zastrzyków poza godzinami pracy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej powinien wskazać w zaleceniach, że jest konieczność wykonania zastrzyków (iniekcji) w domu chorego lub w miejscu pobytu pacjenta. Osoby, które nie mają w jaki sposób dostać się do NOZ w Białej Podlaskiej powinny ten fakt zgłosić lekarzowi podczas wizyty lekarskiej i jeżeli takie zalecenie lekarskie stanowi, iż iniekcję należy wykonać po godz. 18:00 to świadczeniodawca realizujący świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie, w naszym przypadku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej nie może odmówić świadczenia (iniekcji).

https://www.facebook.com/DragunLukasz

1 Komentarz

  1. a co było przyczyną rezygnacji z korzystania z usług Pogotowia w Terespolu? W świetle skąpych informacji, które tu można znaleźć, wygląda to na zwykłą głupotę wójta i radnych gminy wiejskiej. Głupotę, która może kogoś drogo kosztować…

Leave a Reply