Miasto Terespol

Urząd Miasta Terespol : http://terespol.pl

Miejski Ośrodek Kultury: http://www.mokterespol.com

Parafia Świętej Trójcy: http://parafiaterespol.pl

Kościół Zielonoświątkowy: http://kosciolwterespolu.pl

Goniec Terespolski: http://goniecterespolski.blogspot.com

Klub Piłkarski Granica Terespol: http://granicaterespol.futbolowo.pl

Liceum Akademickie: https://zsoterespol.edupage.org

Zespół Szkół Publicznych nr 1: http://www.zsp1terespol.edu.pl

System Informacji Przestrzennej: http://mterespol.e-mapa.net

PGKiM: http://www.pgkimterespol.pl/

 

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol: https://www.gminaterespol.pl/news.php

Urząd Gminy Terespol BIP: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Gminne Centrum Kultury: https://www.gck.gminaterespol.pl/news.php

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: https://gops.gminaterespol.pl/news.php

EKO-BUG: https://www.ekobug.pl

Gminny System Informacji Przestrzennej: http://terespol.e-mapa.net

Zespół Szkół im.Orła Białego w Kobylanach: http://www.kobylany.pl/news.php

Zespół Szkół im.Władysława Stanisława Reymonta: http://malaszewicze.com

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic: http://www.drasz.eu/stowarzyszenie/