Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu realizuje projekt pod nazwą „Efektywna gospodarka wodno –ściekowa w mieście Terespol” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmuje  modernizację stacji uzdatniania wody w Terespolu, budowę ok 1 km Sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej i Łąkowej, wymianę 1031 wodomierzy oraz budowę strony internetowej wraz z budową systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Łączna wartość projektu to ponad 3,1 mln zł,  w tym dofinansowanie 2,2 mln zł.

Przepompownia ścieków na skrzyżowaniu ulicy Sportowe i Łąkowej

2 października 2020 r. zakończona została budowa kanalizacji na ulicy Sportowej i Łąkowej. Wykonawcą zadania była firma  WA-MAX Zygmunt Wawryk z Włodawy. Pod koniec października do kanalizacji przyłączeni zostali pierwsi użytkownicy.

Na koniec listopada planowane jest zakończenie  montażu wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach wyposażonych w przyłącza wod-kan na terenie Miasta Terespol,  drugiego zadania dofinansowanego projektu.  Wykonawcą inwestycji jest  firma Apator-Powogaz SA z Poznania.

Kolejne  zadanie to  „Modernizacja (remont) stacji uzdatniania wody w Terespolu” wykonawcą jest firma „Investmil Grzegorz Chilimoniuk” z Milanowa.

Zakres inwestycji  to:

  • Remont instalacji technologii stacji uzdatniania wody,
  • Remont budynku, w tym docieplenie stropodachu, wymiana instalacji CO i elektrycznej, wymiana pieca węglowego CO na pompę ciepła,
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej,
  • Wymiana agregatu prądotwórczego,
  • Remont studni, w tym wymiana pomp, wymiana obudowy studni,
  • Czyszczenie i zabezpieczenie wewnętrznych ścian zbiorników wyrównawczych.

Dzięki zaangażowaniu  Burmistrza Miasta,  udało się zwiększyć moc  instalacji fotowoltaicznej z 20 kW do 50 kW. Rozbudowa zaplanowanej w projekcie instalacji do maksymalnej możliwej po zmianie ustawy  w 2019 roku  mocy 50 kW,  pozwolił na zwiększenie udziału energii odnawialnej do 35% , co w znaczny sposób obniży zużycie energii z paliw kopalnych i zmniejszy koszty funkcjonowania stacji.

Zgodnie z podpisaną 1 lipca br. umową,  remont potrwa do końca maja przyszłego roku.

Ostatnim zadaniem w ramach dofinasowanego projektu jest wykonanie  strony internatowej, umożliwiającej łatwy i wygodny dostęp wszystkim użytkownikom.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do przeprowadzenia postępowania na wyłanianie wykonawcy.

Planowane zakończenie całego projektu to czerwiec 2021 roku.

źródło: Urząd Miasta Terespol

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply