Czy w Terespolu powstanie wiadukt ?

Dołącz do grupy na Telegramie

Najprawdopodobniej 28 sierpnia w Terespolu odbędzie się spotkanie robocze w sprawie budowy dwupoziomowego skrzyżowania drogi 698 z linią kolejową numer 2.

O terminie spotkania poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miasta Terespol, Burmistrz Miasta Terespol Pan Jacek Danieluk. Najprawdopodobniej podczas sierpniowego spotkania dojdzie do podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy wiaduktu w latach 2021-2023.

Przejazd kolejowy na trasie lini numer 2 to jedna z bolączek miasta Terespol. Zwiększająca się z roku na rok liczba pociągów towarowych, utrudnia ruch drogowy w mieście. Rozbudowa lini kolejowej oraz zwiększenie ilości przeładunku w rejonie przejścia kolejowego Terespol – Brześć może sprawić, że w ciagu kilku najbliższych lat przejazd kolejowy stanie się całkowicie niedrożny dla ruchu samochodowego.

Jednym z rozwiązań jest budowa dwupoziomowego skrzyżowania, ułatwiającego przejazd przez tory kolejowe. Burmistrz Miasta Terespol odbył w tej sprawie dwa spotkania podczas, których omówiono możliwe rozwiązania komunikacyjne.

Pierwsze ze spotkań odbyło się w dniu 17 lipca w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczył Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk oraz senator RP Grzegorz Bierecki. Drugie ze spotkań odbyło się 2 sierpnia w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej z Prezesem Zarządu Polskich Linii Kolejowych Ireneuszem Merchelem.

2 Komentarze

  1. nie będzie to łatwy problem do rozwiązania i należy przyglądać się decyzjom, aby nie zostać z ręką w nocniku. Myślę tu o mieszkańcach okolicznych domów.

1 Trackback / Pingback

  1. Wiadukt w Terespolu - podpisanie listu intencyjnego - Terespol.net

Leave a Reply