Czasowe ograniczenie ruchu na przejściu granicznym w Terespolu

Dołącz do grupy na Telegramie
mapy.google.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku nastąpiło czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Ograniczenia związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terytorium kraju.

Czasowe zawieszenie lub ograniczenie ruchu obowiązuje od godziny 0:00 dnia 15 marca i potrwa 10 dni z możliwością przedłużenia tego terminu. Ograniczenia nie obejmują ruchu towarowego.

Ograniczenia obejmują przejścia graniczne w Terespolu oraz Kukurykach:

Przejście graniczneRodzaj przejściaDozwolony rodzaj ruchu granicznegoCzas otwarcia
przejścia
granicznego
Kukuryki –
Kozłowiczy
drogowetowarowycałodobowo
Terespol – Brześćkolejowetowarowycałodobowo
Terespol – Brześćdrogoweosobowy: samochodami osobowymi, autobusowycałodobowo

Wjechać będą mogli wyłącznie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Pełna treść rozporządzenia MSWiA dostępna jest tutaj.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply