Miasto Terespol

Papieros ukryte w autokarze

Ponad 2,6 tys. paczek nielegalnych papierosów to bilans zaledwie trzech kontroli dokonanych przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Terespola.  Kontrola białoruskiego autokaru na drogowym przejściu granicznym w Terespolu zakończyła się ujawnieniem 1050 paczek papierosów […]

Gmina Terespol

Kolejne papierosy w wagonach

Przemyt ponad 6,6 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).  8 listopada 2020 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Małaszewiczach w wyniku kontroli pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski ujawnili 5 tys. […]

Gmina Terespol

Podpisanie umowy w sprawie budowy wiaduktu w Kobylanach

Jak informuje na swoich stronach firma CARGOTOR, dnia 17 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy Terespol doszło do podpisania umów pomiędzy CARGOTOR sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Andrzeja Sokolewicza a Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Iwaniuka. Porozumienie dotyczyło budowy wiaduktu […]